christelijke counseling
hulpverleners opleidingen materialen
  Hieronder vindt u diverse instanties en personen die opleidingen, cursussen, trainingen en/of seminars verzorgen op het gebied van christelijke (pastorale) counseling.  
Immanuel levensstijl - leven en groeien in besef van Gods aanwezigheid

Immanuel levensstijl, een initiatief van pastoraal studiecentrum Accede!, biedt gemeente-gerichte toerustingsprogramma’s om te leven en te groeien in besef van Gods aanwezigheid. Het is een realiteit dat God ons in Christus Jezus nabij is gekomen en ook praktisch, dagelijks nabij wil zijn. Door meer te ervaren van deze realiteit, kunnen we als mensen ook concreet meer van Gods leven en leiding ontvangen. Levensheiliging, maar ook genezing van emotionele wonden, of het vrijkomen uit verkeerde patronen of verslavingen, gaat op die manier een enorm stuk beter. En op die manier komen we ook beter tot ons doel.

logo Prepare4Joy

Immanuel levensstijl onderhoudt nauwe banden met stichting Prepare 4 Joy uit Dordrecht en het Amerikaanse Shepherd’s House, van waaruit ook bijzonder mooie cursussen en toerusting op dit gebied in Nederland in ontwikkeling zijn.


Immanuel pastoraat Nederland, sluit bij het bovenstaande aan met een pastorale benadering. Ook dit initiatief van pastoraal studiecentrum Accede!, biedt gemeente-gerichte cursussen.
Dit is een Bijbels zowel als psychologisch goed gefundeerde en bijzonder effectieve benadering voor pastorale hulpverlening en discipelschapstraining, uitgaande van het gegeven dat God bij/met ons wil zijn.
Ook voor uw Kerk of Gemeente; data in overleg te bepalen.


Accede! – pastoraal studiecentrum, opgericht door André H. Roosma, Soest.
André biedt advisering, cursussen en thema-avonden over een breed scala van pastorale onderwerpen.
André geeft toerusting in Immanuel pastoraat, en via stichting Zegenend Helpen geeft hij de cursus Zegenend Helpen en (On)Verbondenheid.
Zie ook de artikelen op de website van Accede! of kijk er in de pastorale keuken.


leid me naar Zegenend Helpen in een nieuw venster

De stichting Zegenend Helpen biedt cursussen in Zegenend Helpen – een pastorale benadering die uitgaat van het priesterschap van alle gelovigen, en waarin ontwikkeling van een bescheiden, zegenende houding centraal staat.
Haar website geeft o.a. een introductie over zegenend helpen. Ook vind u er informatie over de cursussen die gegeven worden.
Enkele van de docenten vindt u hieronder en hierboven.


Samma
Samma training, supervisie & pastorale begeleiding - de praktijk van Maaike M. Schalk - van de Water, Dordrecht.
Maaike geeft, naast cursussen Zegenend Helpen, o.a. spreekbeurten en cursussen over het christelijke geloof in de huidige maatschappij en andere levensbeschouwelijke onderwerpen.


Psychopastorale zorg Open Handen - De hulpverleningspraktijk van Henk en Ria Minnen in Ede. Henk is docent van verschillende cursussen Zegenend Helpen.


In Perspectief counseling - de praktijk van Guus Molenaar, pastoraal hulpverlener in Mijdrecht, Huizen en Dronten. Guus biedt diverse trainingen in pastoraat; daarnaast biedt hij de cursus ‘Christfulness’ - een Bijbels verantwoord alternatief voor mindfulness.


Stichting Promise in Oudewater biedt cursussen en informatie-dagen, vooral gespecialiseerd op het raakvlak van fysiotherapie en pastoraat (bijv. begeleiding bij stress).


Pastoral Care Ministies, de bediening rond Leanne Payne, verzorgt diverse herstel-weken en seminars. In Nederland wordt PCM vertegenwoordigd door stichting Toerusting Pastorale Zorg.


Living Waters verzorgt in Nederland enkele goede herstel-gerichte programma's, waaronder: Levend Water (30 avonden), Bron van Hoop (8 avonden) en In het Begin (10 avonden). Deze programma's richten zich vooral op herstel van identiteit en gezonde relaties.


Stichting Koinonia heeft een uitgebreide pastorale zaterdag-opleiding, met veel zelfstudie. Hierin zit veel van de contextuele visie van de Hongaar Ivan Nagy. Daarnaast is er o.m. een communicatie-training.


Bureau “De Roos” in Epe biedt een 3-jarige deeltijd opleiding voor psychosociaal therapeut.


ConPas biedt pastorale cursussen, grotendeels gebaseerd op de contextuele visie van de Hongaar Ivan Boszormenyi Nagy. Ook elementen uit het gedachtegoed van Leanne Payne komen aan bod.


Het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC; Heeverlee, België) biedt ook in Nederland cursussen vanuit een cognitief-behaviouristische visie op pastoraat (mensen leren een christelijk leven te leven; bijv. huwelijkspastoraat e.d.; minder gericht op trauma-verwerking).
Samen met De Hoop, Koinonia, de Kracht van Vrede, Chris en Tabitha heeft het CPC zich verenigd in de Associatie van Christelijke Counselors.


Leren over leven is een Vlaamse Leerschool voor Contextuele Hulpverlening en verzorgt een basis- en een vervolgopleiding contextuele hulpverlening en diverse workshops (een deel van het aanbod ook in Nederland).


KERN vzw, Sint-Niklaas, België, is een centrum voor psychotherapie en relatievorming, dat diverse seminars, workshops en studiedagen organiseert en een breed opleidingsaanbod heeft.


Diverse opleidingsinstituten bieden HBO-opleidingen op het gebied van pastoraat / christelijke counseling: zo biedt de Christelijke Hogeschool Ede bijv. een opleiding Godsdienst Pastoraal Werk; ook het CPC (hierboven) heeft pastorale opleidingen tot op universitair niveau via de Evangelische Theologische Faculteit. Zie bijv. ook de Evangelische Theologische Academie en het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum dat een drie-jarige Opleiding Pastorale Hulpverlening biedt.
Hiernaast zijn er nog diverse opleidingen en cursussen, verbonden aan bepaalde kerken en groepen (zie bijv. Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond 'Johannes Calvijn', De Wittenberg, Azusa Hogeschool, de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle (ook met opleiding Godsdienst Pastoraal Werk), of Evangelische Bijbelschool Veenendaal).
En er zijn internationale mogelijkheden - bijv. via de ISARPAC (Int'l School of Abuse Related Pastoral Counseling; een driejarige zomercursus in Denemarken met begeleiding en veel huiswerk door het jaar heen).
Ook zijn er veel nascholingscursussen GGZ van de regionale RINO's (zie bijv. www.rino.nl) die ook voor (geschoolde) pastoraal werkers interessant zijn.

© André H. Roosma, Accede!, Zoetermeer/Soest, 2006-01-13 / 2017-06-12; alle rechten voorbehouden.