christelijke counseling
hulpverleners opleidingen materialen
  Hieronder vindt u links naar diverse websites waar waardevolle artikelen staan over christelijke counseling of aanverwante onderwerpen. 

Stichting Promise in Oudewater biedt een enorm aantal belangwekkende artikelen voor pastoraal werkers, welke deels eerder verschenen zijn in het Promise magazine. Gerard Feller en anderen nemen o.m. diverse dubieuze ontwikkelingen in onze maatschappij bewogen en kritisch waarschuwend onder de loep. Daarnaast materiaal geïnspireerd door Gods Woord en door goede psychologische inzichten.

Categorieën:
Een selectie van artikelen: Er is veel Materiaal van Jim Wilder (vert. Gerard Feller), zoals:

Hallelu-JaH’ is een website met Bijbel-materialen en opbouwende studies vanuit de grondtekst van de Bijbel.

Recent o.a.:

ah: figuur met geheven handen en gebogen knieen - Aah!, of: Whow! – je verwon­de­ren en verheugen als essen­tiële vaar­dig­heid

Ha’azinu – Een oproep tot beantwoording van Gods onmetelijke liefde!

Wie is Jezus / Jashu‘ah ? – over de heerlijke Naam van Gods Zoon

Tsitsit – Een teken van floreren, om ons te herinneren aan de zegenende en machtige hand van JaHUaH

Zakhar beShem JaHUaH – de Naam van JaHUaH gedenken/ roemen, uit Psalm 20

Opscheppen? – de boodschap van Jirme-Jahu 9: 23-24

Een tav: kruis-teken-teken op hun voorhoofd

Een korte noot

De grote gouden Menorah

Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt

Het oorspronkelijke aleph-beth

Het Licht van Kerst

Psalm 118 – Een prachtige, profetisch-Messiaanse Hallél Psalm rond Pesach
Psalm 117 – Nog zo’n prachtige Hallél Psalm

Pesach (1) God scheidt de Zijnen af, bewaart hen tegen de dood, en trekt hen uit Egypte weg,
(2) God opent de weg ten leven
(3) Jashu‘ah vervult Pesach

Serie: De Torah:
(1) Een serie wetten en regels?
(2) Door het Eerste Testament heen
(3) Om te zoenen!
(4) Jezus / Jeshu‘ah en de Torah
(5) Chag Shabhu‘ót / Het Weken- of Pinksterfeest
(6) De Tien Woorden: een bijzonder begin
(7) Jashu‘ah en de Tien Woorden
(8) De Tien Woorden in 1 Timotheus 1: 8-10
(9) De kern van de Torah volgens Spreuken 3

Serie: Het Shema‘ – de Isra­ëlische geloofs­belij­denis:
Deel (1), Deel (2), Deel (3), Deel (4), Deel (5)


Het maandblad De Oogst van de Vereninging tot Heil des Volks biedt regelmatig belangwekkende artikelen over pastorale en praktisch-theologische onderwerpen. (De edities van dit blad staan online in Adobe Acrobat Document pdf formaat.)

Een selectie:

In het blad BinnensteBuiten van stichting Onze Weg staan regelmatig zeer goede artikelen over pastoraal belangrijke onderwerpen. (De edities van dit blad staan online in Adobe Acrobat Document pdf formaat.)

Een selectie:

Het kwartaalblad Groei heeft veel geloofsopbouwende artikelen ook op het web staan. Ze zijn gerubriceerd naar thema. Per thema kun je een keuze maken tussen artikelen, boeken, activiteiten en gespreksmateriaal.

Zomaar een greep uit de beschikbare artikelen:
Van ds Dick van Keulen:
Van drs Wim Rietkerk:
Van Bert Reinds:
Van diverse andere auteurs:

Leren over leven is een Vlaamse Leerschool voor Contextuele Hulpverlening.

Op hun 'artikel van de maand' pagina is bijv. te vinden (alle als download Adobe Reader hier pdf bestand):

KERN vzw is een Belgisch (Vlaams) centrum voor psychotherapie en relatievorming, met een aantal relevante artikelen op hun site.

Bijvoorbeeld:

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie heeft enkele symposia georganiseerd waarvan de lezingen op het web te vinden zijn.

Bijvoorbeeld van de Dag van de Psychotherapie 2000: 'Psychotherapie in de 21e eeuw' (alle als download Adobe Reader hier pdf bestand): En van de Dag van de Psychotherapie 2001: 'Gedeelde eenheid: lichaam en ziel' (alle als download Adobe Reader hier pdf bestand):

Op de site van het Landelijk Steunpunt Pastorale Bedieningen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten is o.m. nuttig materiaal opgenomen over het starten van een pastorale bediening in een gemeente (kaders, richtlijnen, taakomschrijvingen, wat te doen aan deskundigheidsbevordering, etc.).

Bijvoorbeeld (alle als download Adobe Reader hier pdf bestand):

De Kampener theoloog Ruard Ganzevoort heeft een website met veel van zijn artikelen.

Bijvoorbeeld:

Op de artikelen-pagina van de Accede! website staan veel informatieve artikelen voor hulpverleners, met name over thema's rond hechting, verbondenheid, vreugde en emotioneel herstel.

Bijvoorbeeld:

Er is ook een internationale (Engelstalige) versie van de Accede! website, met deels andere artikelen.


John Piper heeft op zijn Amerikaanse website desiring God (verlangen naar God) veel materiaal staan. Zijn preek over Psalm 43 is vertaald: Ik zal naderen tot God, mijn hoogste vreugde (Adobe Acrobat Document).

Van Piper's boek Verlangen naar God (De Banier, Utrecht, 2005; ISBN: 90 336 0458 2) plaatste CV-Koers een voorproefje 'Geschapen om van God te genieten' in januari 2006; en een boekrecensie, in nov. 2005.


Diverse artikelen van verschillende bronnen:

© André H. Roosma, Accede!, Zoetermeer, 2006-01-13 / 2012-10-10; alle rechten voorbehouden.